“ILLIT” จะปรากฏสดทาง “Mezamashi TV” ในวันที่ 10 (วันจันทร์) โดยแสดงเพลงฮิตของพวกเขา “Magnetic” เป็นครั้งแรกในรายการทีวีของญี่ปุ่น
2024/06/07 13:21 KST
From SNS