K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • สื่อจีนคาดการณ์ว่าประชากรสูงอายุของจีนจะเกิน 400 ล้านคนภายในปี 2578
สื่อจีนคาดการณ์ว่าประชากรสูงอายุของจีนจะเกิน 400 ล้านคนภายในปี 2578
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนจัดงานแถลงข่าวในเช้าวันที่ 20 เพื่อรายงานสถานะปัจจุบันของ "ความชราภาพ" ของจีน

Wang Haedong หัวหน้าแผนกสุขภาพผู้สูงอายุของคณะกรรมการเปิดเผยว่า "ประชากรสูงอายุ" ของจีนเป็น "อัตราที่สูงของจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและอัตราการสูงวัยที่รวดเร็ว"

ภายในสิ้นปี 2564 ประชากรผู้สูงอายุของจีนที่มีอายุเกิน 60 ปีจะมีจำนวนถึง 267 ล้านคน คิดเป็น 18.9% ของประชากรทั้งหมด ผู้คนกว่า 200 ล้านคนอายุ 65 ปีขึ้นไปคิดเป็น 14.2% ของประชากรทั้งหมด

ในช่วงแผน 5 ปี ครั้งที่ 14 (พ.ศ. 2564-2568) คาดว่าประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเกิน 300 ล้านคน หรือมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด คณะกรรมการยังคาดการณ์ว่าภายในปี 2035 ประชากรผู้สูงอายุจะถึง 400 ล้านคน มากกว่า 30% ของประชากรทั้งหมด และญี่ปุ่นจะเข้าสู่สังคมสูงอายุที่จริงจังมากขึ้น

จากข้อมูลปี 2020 พบว่ามีทั้งหมด 10 จังหวัดในประเทศจีนที่มีอัตราประชากรสูงอายุมากกว่า 20% โดยมีอัตราการสูงวัยในพื้นที่ชนบทสูงกว่าในเขตเมือง

“ภายในปี 2050 ขนาดและสัดส่วนของประชากรสูงอายุของจีนจะสูงสุด” หวัง ไห่ตง กล่าว

Published : 2022/09/23 09:49 KSTLike if you like it ♪


Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2022 AISE Inc. All Rights Reserved.