「IVE」ウォニョン、サイバー犯罪集団の標的に
ผมของวอนยอง 'IVE' ถูกประมูลเนื่องจากความยากลำบากยังคงดำเนินต่อไป
จางวอนยองจาก "IVE" ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไร้สาระซึ่งมีข่าวลือว่าเธอถูกโจมตีทางไซเบอร์และผมของเธอถูกประมูล
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 224