*มีเนื้อเรื่องย่อและสปอยล์ นักแสดงคิมซูฮยอนดึงดูดความสนใจด้วยปฏิกิริยาเฮฮาของเขาหลังจากการออกอากาศเรื่อง ``Queen of Tears'' ซึ่งกระตุ้นต่อมน้ำตาของผู้ชมตั้งแต่ต้นจนจบ
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 111