HYBEのCEO、ADOR代表ミン・ヒジンの主張に反論
CEO ของ HYBE ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของตัวแทน ADOR มินฮีจิน... ”ชัดเจนว่าเขาวางแผนที่จะเทคโอเวอร์บริษัท... เราจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายหากจำเป็น”
ท่ามกลางความสับสนเกี่ยวกับข้อสงสัยของ Min Hee-jin ซีอีโอของ ADOR เรื่องการขโมยสิทธิ์การจัดการ ซีอีโอของ HYBE ได้ชี้แจงจุดยืนของเขา เมื่อวันที่ 23 (วันนี้) CEO Park Ji-won ส่งอีเมลภายในถึงพนักงาน
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 111