นักร้องคยองซอซึ่งมีเพลงฮิตอย่าง "Stars in the Night Sky 2020" จะร้องเพลงประกอบอนิเมะญี่ปุ่น หน่วยงานเครื่องยนต์ของ
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 113