*มีเนื้อเรื่องย่อและสปอยล์ ละครเรื่อง SBS ``Connection'' จะบอกเล่าเรื่องราววุ่นวายที่จีซองและจอนมีโดทำให้เกิดคำเตือนที่น่าตกใจตั้งแต่เริ่มการสืบสวนร่วมกัน
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 91